TAILLELIFT

STAP 1:
Ga op je zij liggen en steun op je arm, die een hoek van 90 graden vormt met de vloer. Je andere arm leg je op de grond.


STAP 2:
Breng je vrije arm omhoog tot een hoek van 45 graden. Hou deze positie even vast en breng hem dan tot een hoek van 90 graden.


STAP 3:
Herhaal deze oefening enkele malen en wissel van van zijde.